V Novém Strašecí schválili schodkový rozpočet bez připomínek

Zastupitelé schválili rozpočet města pro rok 2017. Vše proběhlo v krátkém čase, nikdo nic nenamítal. 

Město bude v letošním roce hospodařit se schodkem 128,2 milionu korun. Schodek je zajištěn a pokryt z peněz uložených na běžných účtech města. Podle odhadu očekávaných skutečností v loňském roce zůstane na účtu třicet milionů šest set šedesát šest tisíc korun.

V letošním roce bude město hospodařit s částkou 134,7 milionu korun, výdaje činí 159,9 milionu korun jen pro srovnání: v loňském roce hospodařilo město Nové Strašecí s částkou 95,8 milionu korun.

Největší investiční akcí bude rekonstrukce základní školy, která začala už na podzim. Celkové náklady na vybudování přístavby školy činí 87,3 milionu korun. Město získalo dotaci téměř 80 milionů korun. V loňském roce bylo třeba prostavět 24 milionů korun, v tom letošním to bude 30 milionů. Rekonstrukce by měla skončit v roce 2018.

Rozšíření prostor budovy školy ale není jediná větší investiční akce, kterou Novostrašečtí chystají. „Budeme stavět další část kanalizace a novou čistírnu odpadních vod ve městě. Získali jsme více jak třímilionovou dotaci na nové chodníky v ulici Čsl. armády. Další akcí je pak zateplení školní jídelny. Tady jsme dostali dotaci téměř tři miliony korun," řekl starosta města Karel Filip (ČSSD) s tím, že v rozpočtu jsou na zmíněné akce vyčleněné peníze nutné pro finanční spoluúčast města.

I přes velké investiční akce město nepočítá s tím, že by se některé investice odložily. „Na stavbu kanalizace a čistírny bychom si vzali úvěr," dodal starosta.