Rak si naši pozornost zasluhuje

Ve znaku města Rakovníka se rak objevil již v roce 1482. Dal našemu městu jméno a zabývají se jím i některé regionální pověsti. Ale smutné je, že v Rakovnickém potoce už raka nenajdete.  

Známý rakovnický botanik a biolog Václav Laňka potvrdil: „V Rakovnickém potoce už žádní raci nejsou. Poslední doklad o výskytu raka říčního v Rakovníku jsem zaznamenal při výlovu Bartoňského rybníka u Rakovníka. Ten se odehrál před čtyřmi až pěti lety." Jediný exemplář raka tenkrát uvízl v přítoku potoka. „Našli ho rybáři," dodal Václav Laňka.

Zcela jinou zkušenost měl Václav Laňka s raky v Rakovníku v roce 1982. Tehdy se opět jednalo o výlov Bartoňského rybníka. „Přišli jsme k němu večer, když už byl bez vody. Proti proudu výtoku vody se pohybovaly stovky raků. Většinou nedospělých jedinců. My je sesbírali a vypustili do Rakovnického potoka. Výtok tam totiž také tekl, takže jsme je tím neohrozili. Zdržovali se v potoce ještě řadu let poté," řekl Václav Laňka. Pak najednou raci zmizeli.

Přesto je na Rakovnicku ještě pár míst, kde můžete raky vidět. „Máme bezpečně poznačenu jednu či dvě lokality na Čistecku na potoce Javornice. To je snad jediné poslední místo, kde se ještě vyskytuje náš klasický rak říční," upozornil Laňka. Jsou to prý malí drobní ráčci do osmi centimetrů délky těla.

To, že v Rakovnickém potoce raka neuvidíte, netrápí pouze Václava Laňku, ale i většinu Rakovničanů.