Nekvalitní voda může ohrozit zdraví, ničit stroje i bránit přenosu tepla

Sucha a plýtvání. To jsou nejčastěji zmiňovaná rizika v souvislosti s vodou coby základní životodárnou surovinou i energetickým zdrojem. Ve stínu mnohdy zůstává další výrazné nebezpečí, a to je využívání či vypouštění vody v nedostatečné kvalitě. Samozřejmě té pitné, ale i průmyslové či odpadní. Co všechno může způsobit nekvalitní voda?  

Ohrozit zdraví 
Velmi nebezpečné je vypouštění nedostatečně upravené odpadní vody do přírody. Ze zemědělských a průmyslových podniků, z nemocnic, ale i z domácností. „Potíž často není v tom, že by se vypouštěla bez předchozího vyčištění, ale v tom, že není vyčištěná dostatečně,“ říká Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje na řešení v oblasti úpravy a filtrace vody, optimalizaci vodního cyklu a měření kvality vody. 

Do životního prostředí se tak dostávají například zbytky léčiv a ženských hormonů, které u zvířat mění pohlaví a způsobují jejich rakovinu a neplodnost. Škodliviny mohou doputovat až do pitné vody, a konzumujeme je tedy všichni. 

„Ještě větší problém představují pesticidy a jejich metabolity. Pro pitnou vodu je používání herbicidů a pesticidů velkým rizikem. Jejich rezidua a metabolity jsou v přírodě i v podzemních vodách nalezeny i léta po zákazu používání některých typů a látek,“ upřesňuje Miroslav Maňásek.

V mnoha případech se zvýšené množství pesticidů a jejich metabolitů ve vodách řeší dočasnou výjimkou. To ale není systémové řešení. Zásadnější a negativnější je pak konečný dopad na obyvatele, kteří je v pitné vodě následně zkonzumují. Blýská se ale na lepší časy, moderní technologie v dnešní době již dokáží pesticidy a jejich metabolity z pitné vody odstranit.

Nekvalitní voda může také poničit stroje a technologie
Společensky daleko méně významné riziko, zejména pro průmyslové podniky však velký problém. Přitom jeho prevenci mnohdy zanedbávají; komplexní management vody zahrnující měření její kvality, a z toho vyplývající využívání té optimální pro jednotlivé stroje a technologie, je v českých podmínkách stále spíše výjimkou. „Nesprávně upravená voda může zničit stroje a technologie za miliony,“ říká Miroslav Maňásek. „A čím modernější jsou, tím jsou obvykle na kvalitu vody náročnější.“ 

Bránit optimálnímu přenosu tepla i chlazení  
Také efektivita přenosu tepla nebo naopak chlazení jsou do velké míry závislé na využívání dostatečně kvalitní vody. Pokud tomu tak není, tvoří se v tepelných výměnících či chladících věžích usazeniny, které brání tomu, aby fungovaly tak, jak mají. Výsledek? Mnohdy omezená funkčnost ani ne na polovinu obvyklého výkonu. A vrstva nečistot nemusí být nijak masivní, například pouhý milimetr vodního kamene snižuje účinnost topného nebo chladícího systému o více než 20 %. Usazeniny brání optimální výhřevnosti i u obyčejných domácích radiátorů či kotlů v rodinných domech. A co teprve při velkých výkonech v průmyslu. Pokud výrobní, potravinářské, chemické či zpracovatelské podniky využívají ohřev nebo chlazení, mohou vyhodit oknem i miliony korun ročně.

Podle nedávné studie UNESCO je více než 80 % světové odpadní vody stále vypouštěno bez dostatečné úpravy zpět do životního prostředí. Navíc v dnešní době nemá stále 64 % světové populace přístup k pitné vodě v nezávadné kvalitě. Zde je zřetelně vidět, kolik toho ještě musíme pro svět udělat…