Další zdržení silničním obchvatům na R6

Silniční obchvat Lubence na Podbořansku se nezačne zřejmě stavět ani letos, tedy v roce 2016. Ředitelství silnic a dálnic ČR dosud nemá vykoupené všechny potřebné pozemky a navíc hrozí, že se zahájení stavby o několik let pozdrží z důvodu opakování procesu posuzování vlivu na životní prostředí. 

Téměř pět kilometrů dlouhý obchvat Lubence, který má být součástí dálnice D6 Praha - Karlovy Vary, má souhlasné stanovisko v rámci tohoto procesu (tzv. EIA) z roku 2002, není ale úplně v souladu se současnou evropskou legislativou. A jelikož ČR chce na stavbu obchvatu Lubence využít „evropské" peníze, je tak možné, že už jednou provedené posuzování vlivu se bude kvůli evropským předpisům muset opakovat. To by zahájení výstavby obchvatu oddálilo o řadu let.

Podobný problém se týká i dalších připravovaných úseků na čtyřproudové silnici Praha - Karlovy Vary, například mezi Krušovicemi, Řevničovem a Novým Strašecím ve středních Čechách.

Ministerstvo dopravy o tom s Evropskou komisí jedná již řadu měsíců. Rozhodnutí, které podle představ české strany mělo padnout do konce loňského roku, dosud není. „Všechny úseky budoucí dálnice D6 mají historicky provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona z roku 1992. To, zda mohou být tato stanoviska využita, zejména v situaci, kdy jsou již vydána územní rozhodnutí, nyní řešíme s Evropskou komisí. Naším cílem je přesvědčit ji o nesmysluplnosti opakování procesu EIA v této situaci. Tato jednání jsou však složitá a do konce prosince se je nepodařilo uzavřít," sdělil Tomáš Neřold, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy ČR.

Mapka ukazuje, kudy povede silniční obchvat Lubence. Právě kvůli obavám z opakování procesu posuzování vlivu na životní prostředí se obrátili na Evropskou komisi starostové obcí podél připravované silnice D6. „Dopis podpořili starostové na trase budoucí D6 a hejtmani tří krajů. Nepodaří-li se přesvědčit Brusel a Ředitelství silnic a dálnic bude muset projednat novou studii EIA, tak předpokládáme, že se zahájení stavby zpozdí minimálně o tři roky," uvedl starosta Řevničova Jiří Petráček.

O možnosti, že se bude muset zdlouhavé posuzování EIA opakovat, mluvil při podzimním otevření úseku Bošov - Lubenec i ministr dopravy Dan Ťok. Jak řekl, některé stavby prošly posuzováním ještě před vstupem Česka do Evropské unie, a není tak jisté, jestli budou tyto projekty moct pokračovat bez nového posouzení.

Starostové argumentují tím, že už provedené procesy jsou dostatečné. „Pro nás a pro veřejnost, již jako starostové obcí reprezentujeme, je opakování procesu EIA nepochopitelné. Víme, že projektová příprava probíhá správně řadu let a podporujeme ji, jak jen můžeme. Domníváme se, že ochrana životního prostředí, za niž jste zodpovědní v Evropské komisi, je v rámci tohoto projektu zcela naplněna," píšou v dopise Evropské komisi starostové.

ŘSD chce do roku 2020 postavit mezi Prahou a Karlovými Vary tři úseky: obchvaty Řevničova a Lubence a úsek Řevničov - Nové Strašecí. Původně chtělo s jejich stavbou začít v letošním roce. I kdyby se proces EIA nemusel opakovat, je pravděpodobné, že se zahájení výstavby posune do příštího roku. ŘSD totiž nemá vykoupené všechny pozemky, chybějí stavební povolení a dosud nezačala výběrová řízení na zhotovitele. Pokud by se úseky začaly stavět v roce 2017, řidičům by začaly sloužit v letech 2019 a 2020.