Chcete přispět k šetrnějšímu životnímu prostředí?

3 otázky a odpovědi: odpovídá Jan Kovalský z Energie ČS.

Liší se dodavatelé elektřiny i v ohleduplnosti vůči životnímu prostředí? Můžu tak výběrem dodavatele energie i já osobně šetřit naši planetu?

Ano, někteří dodavatelé elektřiny kladou důraz na otázku životního prostředí a získávají energie z obnovitelných zdrojů. Jejich klienti se tak při odběru energií od nich sami chovají šetrněji k životnímu prostředí. Pokud tedy hledáte „zeleného“ dodavatele, zaměřte se při výběru na to, z jakých zdrojů získává energii. Tu lze čerpat kromě jaderných nebo fosilních zdrojů také z obnovitelných zdrojů jako je biomasa, sluneční energie či energie z větrných nebo vodních elektráren, a to téměř ve 100% hodnotě.

Jak mohu využít sluneční paprsky pro řešení energií v rodinném domě? Dokáží solární panely pokrýt spotřebu naší elektřiny v plném rozsahu?

Samostatné solární panely většinou nejsou schopné zajistit plnou soběstačnost rodinného domu, je zde potřeba důmyslnějšího systému zvoleného přímo na míru konkrétní nemovitosti. Energeticky soběstačnější se tak můžete stát díky pořízení fotovoltaické elektrárny s bateriovým systémem. Výhodou tohoto řešení je, že získáte vysokou soběstačnost ve výrobě a spotřebě energií.  V případě, že zvolíte fotovoltaickou elektrárnu, doporučuji využít dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, kde lze získat finanční pomoc i přes 150 tisíc korun.

Pro koho je fotovoltaika vhodná?

Fotovoltaické elektrárny jsou vhodné pro všechny majitele rodinných domů, kteří chtějí v dlouhodobém horizontu ušetřit, být energeticky nezávislí, zvýšit hodnotu své nemovitosti či se chtějí podílet na snižování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Při vhodné optimalizaci jejího výkonu a kapacity akumulátorů trvale sníží platby za elektřinu v rodinných domech všech velikostí. Pokud váš dům disponuje klimatizací, elektrickým ohřevem teplé užitkové vody nebo třeba bazénem, úspora může být ještě větší. Fotovoltaickou elektrárnu lze instalovat na rovné i šikmé střechy. U šikmých střech je optimální sklon 35°, důležitá je dostatečná nosnost střechy. Střecha by neměla směřovat na sever, nejlepší je jih, jihozápad a jihovýchod. Montáž panelů na čistý západ a východ je také možná, ale je nutné počítat se sníženou výrobou energie.