150 tisíc korun za nástup k policii

Za 150 tisíc korun si můžete koupit nejdražší fotoaparát od Nikonu, deset let starou Škodu Fabia nebo si pořídit moderní designovou kuchyni Gorenje. S jednou podmínkou - nastoupit k policii.  

Policistů je nedostatek. Z tabulkového stavu 260 míst ve středních Čechách chybí na Rakovnicku 2 policisté, a to v Novém Strašecí u státní policie. Jako lákadlo na všeobecně složitou situaci s počty mužů a žen zákona má od ledna tohoto roku posloužit vysoký náborový příspěvek. A 150 tisíc není zrovna málo peněz. 

„Pro zatím máme plný stav. Chybí nám jen dva policisté v Novém Strašecí. Nové uchazeče ale nabíráme stále, a to jak ke státní policii, tak na dopravní inspektorát. Je to proto, že stávající policisté odcházejí, jednak do důchodu nebo i do jiného zaměstnání.,“ řekla policejní mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. 

Málo platné, největším, nikoli ale nejlepším motivátorem do práce, jsou peníze a systém benefitů. Zdá se, že tento fakt si také u státní policie uvědomují velice dobře, proto vedle náborového příspěvku 150 tisíc korun nabízejí novým uchazečům zajímavé podmínky a možnosti.

„Budoucím policistům nabízíme kariérní růst a další vzdělávání s možností studia na vyšších odborných školách a vysokých školách. Policisté mají také možnost po nějaké době požádat o přeložení na jiné pracoviště. Třeba když policista bydlí v Rakovníku a pracuje na Kladně, může požádat po nějaké době o přeložení do místa bydliště,“ vysvětlila Richterová. Podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů mají déle sloužící policisté nárok na čtrnáctidenní ozdravný pobyt formou lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit. Dále mají řadu výhod jako šest týdnů dovolené, příspěvky na kulturní a sportovní akce, možnost bezúročných půjček, příspěvky na penzijní a životní pojištění, možnost poskytnutí služebního volna nebo bezplatné psychologické péče.

Při odchodu ze služebního poměru mají policisté nárok na odchodné a výsluhový příspěvek. „Co se týká platových podmínek, tak loni došlo dvakrát ke zvýšení základního tarifu o deset procent, čímž se platové podmínky u policie výrazně zlepšily,“ sdělila Richterová. „Služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků, dosahuje k 22 tisícům hrubého. Po ukončení základní odborné přípravy, po jednom roce, je policista zařazen do třetí platové třídy a služební příjem činí od 25 490 do 28 490 korun hrubého,“ dodala. 

Policistou se může stát občan České republiky, starší osmnácti let, který je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, není členem žádné politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a úspěšně absolvuje přijímací řízení, kde se zkoumá jeho fyzická, zdravotní a duševní způsobilost k výkonu služby. A to je, zdá se, hlavní kámen úrazu. Psychotesty totiž neprojde každý.